Wendelina de With, de fam.Vittinghof en van Lynden 1691-1799

Wendelina de With

 • Geboren omstreeks 1646
 • Overleden onbekend
 • Vrouwe van Nederhemert 1691-1697

Echtgenoot van Abraham Verhagen

Wendelina de With, weduwe van Abraham Verhagen, in leven commis ter griffie van hare H.M. wegens de provincie Zeeland, verklaart, dat zij de heerlijkheid Nederhemert wegens daarop geleende penningen genoodzaakt was zelve in te kopen, echter verzuimd had zich ter behoorlijke tijd daarmede te doen belenen en verzoekt alsnu nog beleend te mogen worden. De Staten van Holland en West-Friesland beschikken daarop goedgunstig, 1695 mei 21 (Bron Gelders Archief)

De Staten van Holland en West-Friesland belenen Wendelina de With, weduwe van Abraham Verhagen, commies ter griffie van hare H.M., oud 50 jaar, wonende in den Hage, met het dorp en heerlijkheid Hemert en een rijswaard, genaamd de Schuijnenwaert, 1696 mei 19. (Bron Gelders Archief)

Maar Wendelina, toch al niet zo gecharmeerd van die verre negorij met alle schuldeisers, verkoopt de heerlijkheid van Nederhemert (het Slot) en het dorp in 1697 Nederhemert voor 8000 Hollandse guldens aan Otto Frederik van Vittinghoff

Otto Frederick van Vittinghoff, genaamd Schell

Het wapen van Vittinghoff genaamd schell
 • Geboren in 1648
 • Overleden in 1726
 • Heer van Nederhemert 1697 – 1726

Gehuwd met Johanna Magaretha van Randwijck (1650-1726)

N.H. Kerk in Nederhemert: Interieur, marmeren epitaaf voor Otto Frederik van Vittinghoff

Graftombe voor Otto Frederik van Vittinghoff in de Ned. Hervormde kerk te Neder-Hemert Zuidzijde.
Graftombe voor Otto Frederik van Vittinghoff in de Ned. Hervormde kerk te Neder-Hemert Zuidzijde.

 

Detail van de graftombe van Otto Frederick van Vittinghoff

 

De Nederlands hervormde kerk dateert uit de 14e-16e eeuw. Tot 1944 had de kerk nog een toren en een schip. Beide werden in dat jaar verwoest. Het in 1550 gebouwde koor werd in 1958 gerestaureerd en in gebruik genomen als kerk.

De NH kerk in Nederhemert-Zuid

Het interieur van de NH-kerk in Nederhemert-zuid:               Eenbeukig 16e eeuws koor met driezijdige sluiting, enig overblijfsel van de middeleeuwse parochiekerk, die in 1474 tot kapittelkerk werd verheven. Schip en toren in 1944-’45 verwoest; koor gerestaureerd omstreeks 1955 en van een nieuwe westelijke sluitingsmuur met klokketorentje voorzien. Tot de inventaris behoren: een preekstoel, 1708, met lezenaar; grafmonument voor Otto Frederik van Vittinghoff (1726); epitaaf voor Stephania Anna Amaranta van Vittinghoff, gemalin van Adrianus, graaf van Lynden (1754); epitaaf voor Adrianus graaf van Lynden (1754); epitaaf voor Otto Frederik graaf van Lynden (1788); epitaaf voor Frederica Louisa Dousa, echtgenote van Otto Frederik graaf van Lynden (1811); drie eenvoudige epitafen (1750, 1870 en 1881); twee rouwborden, 1726 en een luidklok (1634 of 1663). De omtrek van het verwoeste schip en de toren is door lage muren aangegeven. In en binnen deze muren enkele grafzerken en grafsteentjes. Klokkenstoel met klok van een anonieme gieter, 1634, diam. 96 cm. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

De Staten van Holland en West-Friesland belenen Otto Frederick van Vittinghoff, genaamd Schell, heer van Groenewalt en Eeckhoff, kolonel van een regiment cavalerie ten dienste der Verenigde Nederlanden, oud 50 jaar, wonende te Nimmegen, met de heerlijkheid van Hemert, dat dorp in hogen en lagen gerechten, indiepen en drogen in allen sijnen aenwerpen en een rijswaert, genaemt Schuijnenwaert. Welke heerlijkheid hij gekocht had van Wendelina de With voor 8000 gulden, 1697 augustus 14. . (Bron Gelders Archief)

Peter Noyen, als stadhouder der lenen van Gelre, beleent Otto Fredrick van Vittinghoff, genaamd Schell, met het huis te Hemert met toebehoren, waaronder 10 morgen land, uit kracht van brieven van cessie en verwin, 1706 februari 12 . (Bron Gelders Archief)

Aanstellingsakte voor Otto Frederick van Vittinghoff tot lieutenant generaal der cavalerie ten dienste dezer landen, 1709 januari 1 (Bron Gelders Archief)

Margaretha van Randwijck is de derde dochter uit het huwelijk in 1647 van Frederik Hendrik van Randwijck en STEPHANIA TORCK, ze wordt op 15 november 1650 geboren en trouwt op 31-jarige leeftijd met Otto Frederik van Vittinghoff. Hij is dan majoor in het leger van Oranje, gaat met Willem (the Glorious Revolution) mee naar Groot Brittannië, op 12 januari 1709 wordt hij Luitenant Generaal in het Staatse Leger en ook nog Koninklijk Kamerheer in Polen. (Bron Gelders Archief)

Stephania Anna Amarantha van Vittinghoff genaamd Schell

 • Geboren
 • Overleden
 • Vrouwe van Nederhemert 1726 – 1752

 Gehuwd met Adriaan van Lijnden op `13 januari 1715 (Albert Adriaan van), geb. in 1711, overl. te Groningen 20 Maart 1753, oud 41 jaar, zoon van Bernard Jan v.L. van den Leeuwenberg en van Wilhelmina Lewe.

Freule Stephania Anna Amaranta baronesse van Vittinghoff, genaamd Schell was de dochter van Otto Frederick baron van Vittinghoff, genaamd Schell, vrijheer van Nederhemert, en Margarita baronesse van Randwijck, vrouwe van Nederhemert.

De Staten van Holland en West-Friesland belenen Stephania Anna Amarantha van Vittinghoff, genaamd Schell, huisvrouw van Adriaen, baron van Lijnden, burggraaf, richter en dijkgraaf van het rijk van Nijmegen, ambtman van de stad Grave en lande van Cuijk, enz. met de heerlijkheid van Hemert, het dorp en een rijswaard de Schuijnenwaert, haar aanbestorven bij overlijden van Otto Frederik van Vittinghoff, heer van Nederhemert, generaal der cavallerije, 1727 januari 8 (Bron Gelders Archief)

 

Epitaaf van Adrianus graaf van Lynden in de Ned. Hervormde kerk te Neder-Hemert Zuidzijde.

Een epitaaf (1750) van wit, geaderd marmer, bekroond door een doodshoofd+ met twee gekruiste beenderen, voor Stephania Anna Amaranta van Vittinghoff, echtgenoote van Adrianus graaf van Lynden.

epitaaf voor Stephania Anna Amaranta van Vittinghoff, gemalin van Adrianus, graaf van Lynden

Otto Frederik grave van Lijnden tot Nederhemert

Het wapen van de familie van Lynden
 • Geboren 18 januari 1716
 • Overleden 21 mei 1788
 • Heer van Nederhemert 1752 – 1788

Gehuwd met Frederike Louise van der Does op 13 juni 1754 zij bleven kinderloos en adopteerden Ottoline Frederike Louise van Rede van Amerongen vrouwe van Nederhemert 1773-1799 (later: gravin van Lijnden Reede),

Toen Otto Frederik graaf van Lijnden in 1752 van zijn moeder, Stephanie van Vittinghoff, de heerlijkheid Nederhemert erfde, zocht hij onmiddellijk een bekwame en betrouwbare rentmeester. Zijn vader Adriaan van Lijnden, burggraaf van Nijmegen, had zich meer met de landelijke en Gelderse politiek bemoeid dan met de kleine buurtschap Nederhemert in de zuidpunt van de Bommelerwaard. Adriaan van Lijnden was zelden in het eeuwen oude kasteel geweest en had zich ook aan het collatierecht weinig gelegen laten liggen. Otto Frederik met zijn hang naar perfectie wilde alles grondig aanpakken en vond daarvoor in de schoolmeesterszoon Cornelis van Ommeren een goede metgezel. (Bron Gelders Archief

Kasteel Nederhemert omstreeks de 19e en de 20e eeuw

Geurt van Veen en Jan Ruijmschoot, tijdelijke kerkmeesters van Nederhemert, verkopen aan Otto Frederik Grave van Lijnden vrijheer van Nederhemert, de in 1759 afgebrande pastorij, bestaande in huijswerf, hof, boomgaard en grinding, groot ongeveer 3 hond, voor 234 gulden. Ten overstaan van Arien de Noo en Klaas Leuvensteijn, schepenen der heerlijkheid Nederhemert, 1762 januari 4. (Bron Gelders Archief)

De Staten van Holland en West-Friesland, als souvereinen van Vianen en Ameide, belenen mr. Alexander Hijronijmus Royer, als door wijlen Otto Frederik, grave van Lijnden, bij testament aangestelde voogd ten behoeve van Ottelina Frederica Louisa van Lijnden van Reede, met de heerlijkheid in Delwijnen en de helft der heerlijkheid in Kerkwijk, haar aangekomen als enige erfgename van Otto Frederik grave van Lijnden, krachtens testament van 25 februari 1779, behoudens het vruchtgebruik van hare moeder, 1788 november 13. (Bron Gelders Archief)

Otteline Frederica Louisa van Lijnden van Reede van Amerongen

Het wapen van de familie van Lynden
 • Geboren in 1773
 • Overleden in 1799
 • Vrouwe van Nederhemert 1788 – 1799

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Welkom op de website van Marcel Vos

Mobiele versie afsluiten