Van Hemert periode van 1456-1498

 

Johan van Hemert  
het gemengde wapen “de Cock”/”van Hemert”
  • Geboren in 1407
  • Overleden in 1498
  • Heer van Hemert 1456 – 1498

 

 

Hij was gehuwd met: Heilwich van Nijenrode 1418- 1452 (omstreeks) en hun zoon Joost van Hemert 1452-1497 gehuwd met Anna Vlodorp 1465-1517

2e huwelijk op 11 maart 1461: Sophia van Bijland geboren in 1430 overleden op 14 april 1498

3e huwelijk : Johanna NN waaruit 2 kinderen hun dochter Johanne en Gijsbert de Bastaard

Sophia VAN BYLANDT was erfdochter van de Doornenburg, na de dood van Reynald VAN HOMOET hertrouwde ze in 1461 met Johan VAN Hemert.

Onderstaande archiefstukken vermelden de periode van Johan van Hemert als heer van Hemert:

Jan Hemert, ridder, verklaart, dat zijn vader Ghijsbert heer tot Hemert, hem in huwelijkse voorwaarden heeft afgestaan de heerlijkheid Hemert, Delwijnen en half Kerkwijk, tegen een jaarrente levenslang van 400 Wilhelmus Hollantssche schild en 80 cappoen. Gedaan ten overstaan van Peter van Hemert, abt van Beern, oom, Johan van Rossum heer tot Zoelen, neef en Dirc van Brakel Janszoen, zwager van Jan van Hemert, 1451 mei 3. (Bron Gelders Archief)

Johan heer van Lannoy, enz. stedehouder generaal van Hollant, Zeelant en Vrieslant, verzekert Johan heer tot Hemert, dat de privilegies van zijne heerlijkheid voor hem en zijne nakomelingen gehandhaafd zullen worden, 1455 december 15 (Bron Gelders Archief)

Westwand met dichtgezette doorgang naar muurtrap

Jacob graaf tot Huerne, heer tot Althena enz. beleent Johan, ridder, heer tot Hemert met het dorp van Hemert, met de heerlijkheid en een rijswaard, de Schundewerdt geheten, 1457 juli 25 (St. Jacobsdag). (Bron Gelders Archief)

Jacob, greve to Huerne, heer tot Altena, enz. beleent heer Johan heer tot Hemert, ritter, na dode zijns vaders met het dorp van Hemert met de heerlijkheid en een rijswaard, de Schundewerdt geheten, 1458 juni 21 (Bron Gelders Archief)

Burgers uit ‘s-Hertogenbosch  bezette in 1480 het kasteel en staken het in brand. Het ging de Bosschenaren niet direct om de zeggenschap van dit deel van de Bommelewaard maar om het aan de overzijde gelegen plaats Heusden. Ook hebben ze de landverbinding tussen Noord- en Zuid-Nederhemert doorgestoken zodat de zuidelijke bedding bij Heusden verzandde en deze stad van scheepvaart en te heffen tol werd verstoken. Johan van Hemert en Sophia van Bylant bouwde na deze belegering en vernieling een nieuwe toren op de noordoosthoek. Op de begane grond bevond zich de keuken daarom noemde men deze toren ook wel de keukentoren. In 1508 werd het kasteel met name de keukentoren nogmaals door de Bosschenaren zwaar beschadigd en werd in de eerste helft van de 16e eeuw door Heilwich (Hedwich) van Hemert de kleindochter  van Johan weer hersteld.

Johan heer tot Hemert en then Dorenwert verklaart, dat hij enige jaren geleden met toestemming van zijn zoon Joest en zijne broeders Steetsken en Peter van Hemert, zijne vrouw Sophia van Bijland getuchtigd heeft met het slot tot Hemert, leenroerig aan den hertog van Gelre en met het dorp en heerlijkheid Hemert, leenroerig aan den greve van Horne here van Altena. Dat Joest van Hemert echter dezen tochtbrief met meer andere brieven en kleinoodiën aan zijne moeder heimelijk ontnomen heeft, waarom hij de bedoelde tuchtiging herhaalt, in tegenwoordigheid van Oesswalt greve tot Berge, 1496 september 28 (Bron Gelders Archief)

Het gebied rond Nederhemert in 1867
Huidige situatie rond Nederhemert in 2015
Joost van Hemert  
het gemengde wapen “de Cock”/”van Hemert”
  • Geboren in 1452
  • Overleden op 7 mei 1497
  • Heer van Hemert …. – 1498
  • Ridder

Hij was gehuwd met Anna van Flodrop 1465-1517,  zij hadden samen een dochter Hedwig van Hemert 1495-1545.

Volgens de documenten wordt Johan van Hemert op 11 februari 1498 nog genoemd als heer van Hemert, het is mogelijk dat Joost  heel kort heer van Hemert is geweest.

Karel hertog van Gelre vergunt, dat de voogdij van de nagelatene dochter van heer Joest van Hemert, ritter, gevoerd wordt door zijne weduwe Anna van Flodrop, onder voorwaarde dat zij jaarlijks rekening en verantwoording doet voor de geordineerde raden, frunden en maeghen daartoe geroepen. Peter van Hemert, de naaste bloedverwant, was sedert 5 jaar uitlandig en vijandig gezind tegen den hertog en den lande van Gelre, 1500 september 17 (St. Lambertsdach). (Bron Gelders Archief)

Anna van Flodrop krijgt de voogdij toegewezen door Karel van Egmond hertog van Gelre van Hedwig van Hemert die bij het overlijden van haar vader Joost van Hemert twee jaar oud was, onder voorwaarde dat zij jaarlijks rekening en verantwoording doet voor de geordineerde raden, frunden en maeghen die daarvoor bijeen zullen komen. Peter van Hemert, de naaste bloedverwant, was sedert 5 jaar uitlandig en vijandig gezind tegen den hertog en den lande van Gelre,   (St. Lambertsdach, 17 september 1500) (Bron Gelders Archief)

het gerestaureerde kasteel in 2004

We komen daarna uit op 17 september 1500 uit waar Anna van Flodrop de weduwe van Johan Van Hemert de voogdij krijgt van Karel hertog van Gelre over haar dochter Hedwig van Hemert dochter van de overleden Joost van Hemert (Hedwig was toen 2 jaar) zie ook onderstaande archiefstukken.

Karel van Egmond, hertog van Gelre ontheft Anna van Flodrop, weduwe Joest van Hemert, van de voogdij over hare dochter Heilwich, omdat zij, na hertrouwd te zijn met Johan Scheijffert, van Meraide, oudste zoon van Hemersbach, het huis Hemert in bezit had genomen, na den dood van Gijsbert van Hemert in 1498, welke op last van den hertog het huis bezet had gehouden, 1502 februari 20 (Bron Gelders Archief)

Maximiliaen Roomsch koning etc. Herzog zu Geldern schenkt aan zijn getrouwen Johan van der Aa, heer zu Buchennhoven, het slot en dorp Hemert, in den Bumlerwerd in den lande Geldern gelegen, so bald wir dasselb sloss und dorff in uns gewalt bringen, 1503 januari 21 (gegeven te ’s Hertogenbosch). (Bron Gelders Archief)

Het Interieur na de restauratie van kasteel Nederhemert.
Hedwig van Hemert  
het gemengde wapen “de Cock”/”van Hemert”
  • Geboren in 1495
  • Overleden in 1545
  • Vrouwe van Nederhemert, Sinderen en     Delwijnen 

Na de plotselinge dood van Joost van Hemert heeft op last van Karel van Egmond Hertog van Gelre Anna van Vlodorp het huis in bezit genomen dit nadat Gijsberth van Hemert in 1498 was van overleden. Hierna bewoonde op last van Maximiliaen Roomsch koning etc. Herzog zu Geldern Johan van der Aa, heer van Buchennhoven gehuwd met Elisabeth van Egmondt nicht van Lubbert Torck tijdelijk het slot en verkreeg daarbij het dorp Hemert.

Het kasteel in de 18e eeuw

In 1515 trouwt Hedwich van Hemert, erfgename van het slot Nederhemert en toebehoren met Lubbert Torck met toestemming van Jacop, grave tot Huerne, heer van Altena (16 augustus 1516). (Bron Gelders Archief)

Waarneer Hedwig van Hemert als erfgenaam het bezit van het slot en het dorp weer overnam is niet bekend, misschien toen zij trouwde met Lubbert Torck in 1515, zij was toen 20 jaar.

 

3 gedachten over “Van Hemert periode van 1456-1498”

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Welkom op de website van Marcel Vos

Mobiele versie afsluiten