Torck familie van 1601–1655

     Johan Torck

  • Geboren circa 1576
  • Overleden in 1638
  • Heer van Nederhemert 1601-1639

     

Gehuwd met Ermgard von Wylich, overleden in 1629 en hun kinderen

Maria von Torck †1654  gehuwd in 1648 met Wilhelm Thomas von Quadt zu Wyckradt, Freiherr †1670 en hun kinderen

Ermgard Marie von Quadt zu Wyckradt, Freiin 1651-1730 gehuwd op 2 april 1669, Wyckradt, met Otto von Schwerin, Graf 1645-1705

Ridderschap, edelen en steden van Holland en West-Friesland, representerende de Staten van die landen, belenen jr. Johan Turck heer tot Hemert en Delwijnen, bij doode van zijn broeder jr. Frederick Turck met de heerlijkheid van Hemert, het dorp en een rijswaard, Schuijnerweerdt genaamd, 1600 november 13. (Bron Gelders Archief) Accoord van Johan Torck heer tot Nederhemert, Delwijnen, etc. met zijne onderzaten over de hofdiensten, waarin bepaald wordt, dat ieder, die paard en wagen bezit, daar mede 3 dagen den heer van Nederhemert zal dienen en hij, die geen paard en wagen heeft, 3 dagen met den lijve, 1610 april 10. (Bron Gelders Archief) Johan Torck vrijheer tot Nederhemert, heer van Delwijnen en Monnickenlandt, amptman tot Bommel, Tielre en Bommelreweerden, kapitein en gouverneur tot Bommel, beleent Cuijndert Adriaen Tuijnderssoone met de helft van drie honden hopland, gelegen in de heerlijkheid Nederhemert op d’ oversteijnd in Jan van Wels hof, ten Zutphensche rechten te verheergewaden met een pond goed geld, 1632 maart (Bron Gelders Archief)

Het gerestaureerde kasteel

Johan Glummer, raet plaatsvervangend stadhouder der lenen van Gelre, geeft toestemming aan Lubbert Turck, drost tot Wageningen, als gevolmachtigde van zijn broeder Johan Turck, heer tot Nederhemert, om zijn landgoed het Munnickenlant, groot ongeveer 500 Hollandsche morgen, gelegen in de Bommelreweert, leenroerig aan Gelre, te mogen belasten met 1250 Carolus gulden, ten behoeve van Adrian Cockingen, 1638 maart 1. (Bron Gelders Archief)  

   Lubbert Torck
Het wapen van de uitgestorven adellijke familie Torck,
  • Geboren omstreeks 1619
  • Overleden 1646
  • Heer van Nederhemert 1639 – 1646

      Enkele archiefstukken die iets vertellen over de periode dat Lubbert Torck heer van Hemert was: Lubbert Torck vrijheer tot Nederhemert, heer tot Delwijnen en Monnickenlandt, kapitein van een compagnie Nederlandse soldaten, in dienst van de H.M. Heeren Staten, beleent Dirck van Hemert, als schoonvader van Adriaens Salomons, soone van wijlen Salomon Adriaens, met een halve morgen hopland, gelegen in Grietgen van Tiels hoff, ten Zutphensche rechten te verheergewaden met een pond goed geld, 1640 januari 31. (Bron Gelders Archief) De Staten van Holland en West-Friesland belenen jr. Lubbert Turck, bij doode van zijn vader jr. Johan Turck, heer van Nederhemert, Delwijnen, Monickenlandt, etc. amptman van Bommel, van Thielre en Bommelrewaarden, met de heerlijkheid Hemert, het dorp en een rijswaard, de Schuijnreweerdt geheten. Lubbert Turck minderjarig zijnde, wordt hulde en eed voor hem gedaan door Joost de Man. Als daartoe gemachtigd door jr. Lubbert Turck, drost tot Wageningen, kapitein, als oom en bloedtvoocht, benevens jr. Johan Masschareel, vrijheer tot Balgoy, Kent, heer tot Opijnen, en Arent de Bie tot Wadesteijn, dijkgraaf in Bommelreweerdt, als bij testament gestelde momboirs over den minderjarige, 1639 mei 5. Op de achterzijde der akte staat vermeld, dat 26 februari 1644 jr. Lubbert Turck zelf den eed heeft gedaan. (Bron Gelders Archief)

Een prachtig kasteel

De laatste jaren van de 80-jarige oorlog, die wordt beëindigd met de Vrede van Munster in 1648, zijn dramatische jaren voor Huize Torck van Nederhemert. Lubbert krijgt geen tijd om nageslacht te verwekken, hij sterft in 1646, nauwelijks tussen de 20 en 24 jaar oud. Na de dood van Lubbert moet volgens het testament van 1638 zijn oudere zuster Maria opvolgen. Zij is inmiddels een jaar daarvoor gehuwd met Rutger van Randwijck.1613-1647 De Van Randwijcks zijn een welgestelde familie uit het Rijk van Nijmegen. (Bron Gelders Archief)

De hoekschouw (circa 1700) met bijbehorende kamerbetimmering afkomstig uit het voormalige huis De Ehze te Almen geschonken in 1986 aan het Geldersche Landschap
De eikenhouten kwartronde hoekschouw

 

Maria Torck
Het wapen van de uitgestorven adellijke familie Torck,

 

 

 

  • Geboren in 1622
  • Overleden op 21 februari 1690
  • Vrouwe van Nederhemert 1646 – 1655

   

Haar ouders: Johan Torck Heer van Nederhemert en Delwijnen (1585-1638) en Irmengarde van Wylich (1590-?)

Maria was de zuster van Lubert Torck en werd vrouwe van Nederhemert in 1646

Maria Torck 1622-1690

Wilhelm Frederick, grave van Nassau, enz. stadhouder van Friesland, beleent als landcommandeur van de balije der Duitse Orde te Utrecht, Jordan Francken, als gemachtigde van Maria Torck, vrouwe tot Nederhemert, weduwe van Rutger van Randwijck, ten behoeve van haar minderjarigen zoon Rutger met den Cattekerschen tiend, den Holtackerschen tiend, den halve Bourgamschen tiend, een tiend op Berchen, den Duitschen tiend met de kerkegift tot Bemmel en den smallen tiend tot Bemmel, ten Zutphensche rechten met een pond goed geld te verheergewaden, leenroerig aan het Duitse huis te Utrecht, 1647 februari 4(Bron Gelders Archief)

Maria Torck 1622-1690

Maria Torck huwt  Rutger van Randwijck (1613-1647) na zijn overlijden huwt zij Wilhelm Thomas von Quadt zu Wykradt

Wilhelm Thomas Quadt von Wickrath 1620-1671

Wilhelm Thomas von Quadt zu Wykradt Geboren in 1620 en overleden op 2 november 1669

Hun kinderen: Irmengarde Maria von Quadt zu Wykradt (1651-1730) en Willem Bertrant von Quadt zu Wykradt (1652-1713)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Welkom op de website van Marcel Vos

Mobiele versie afsluiten