Torck familie van 1559-1601

   Maria van Wittenhorst

Het wapen van de uitgestorven adellijke familie Torck,
  • Geboren in 1530
  • Overleden 1604
  • Vrouwe van Nederhemert 1559-…..

 

 

 

Maria van Wittenhorst is tijdelijk in 1559 voor haar zoon Lubbert beleent met de heerlijkheid van Hemert omdat lubbert toen nog maar 11 jaar oud was.

Philip II Koning van Spanje en heer der Nederlanden

Filips II, koning van Castilie, als hertog van Gelre, beleent Lubbert Torcx, onmondige zoon van Frederick Torck en Maria van Wittenhorst, krachtens hun testament van sondach Reminiscere (19 maart) 1559 met het huis Hemert en toebehoren en 10 morgen land.   Lubbert Turck (Bron Gelders Archief)

 

Maria van Wittenhorst, dochter van Johan van Wittenhorst, heer van de Horst en Sonsfeld, en Josina  van Wees, op 22 maart 1544 huwde  zij met Johan van Voorst, heer van Doorwerth, ridder. Hij werd beleend met Doorwerth in 1535 en overleed in 1548. Zij kregen 2 dochters Walravina en Johanna, Zij hertrouwde na het overlijden van Johan van Voorst met Frederick Torck, heer van Hemert, Sinderen en Delwijnen en overleed in juli 1604.

Heer Dirck Dirksz, deken tot Hemert, en Jan van Cuijck treden op als arbitatruers en minliken peijsmaickers tussen jr. Joest Turck en joffer Maria van Wijtenhorst, weduwe Frederick Turck heer tot Hemert en Zinderen over den eigendom van enige landerijen. Als getuigen treden op Adriaen de Greeff den Jonghen en Peter Adriaensz, schepenen te Hemert, 1559 juni 29. (Bron Gelders Archief)

Jan Schellart, als drossart en stadhouder der lenen van Althenae, beleent jouffr. Marie van Wijtenhorst, weduwe van Frederick Turck heer tot Hemert, Sinderen, etc., als momber van haar oudsten zoon Lubbert Turck, krachtens testament van sondach Reminiscere (19 maart) 1559, behoudens hare tochte, met het dorp Hemert en toebehoren en den rijswaard, de Schuijnerwerdt, 1560 maart 11. (Bron Gelders Archief)

De gerestaureerde zaal met enkele portretten van de bewoners op de begane grond van het kasteel.

 

    Lubbert Torck

Het wapen van de uitgestorven adellijke familie Torck,
  • Geboren in 1548 – Arnhem, Gelderland
  • Overleden op 28 juni 1586
  • Heer van Nederhemert 1551-1586
  • Waarschijnlijk is Maria van Wittenhorst van 1586-1601 vrouwe van Nederhemert geweest (dit is een aanname)

 

 

Lubbert Torck 1548-1586

Lubbert Torck trouwde onder huwelijksvoorwaarde op 15 september 1573 met Josina van Sallandt 1552 – 2 maart 1612  zij hertrouwde in 1588 met Dirck van Eck.

 

 

Hun kinderen: Lubbert Torck 1574-1644, Frederich Torck 1575, Johan Torck 1576 en Janna Torck 1581.

Filips II, koning van Castilie, als hertog van Gelre, beleent Lubbert Torcx, onmondige zoon van Frederick Torck en Maria van Wittenhorst, krachtens hun testament van sondach Reminiscere (19 maart) 1559 met het huis Hemert en toebehoren en 10 morgen land. Johan de Ruijter doet hulde, 1562 april 5 (Bron Gelders Archief)

Hij werd in 1578 in de ridderschap van Gelderland ingeschreven. Hij was kolonel en Commmedant van de vesting Grave.

Het beleg in Grave 1586

Lubbert Torck, lid van de oud-adellijke familie Torck, was militair gouverneur van Grave tijdens het beleg van de stad door de Spanjaarden in 1586. Negen jaar lang was de stad in handen van de opstandelingen geweest, toen de prins van Parma probeerde Grave te heroveren. Torck verdedigde de stad te vuur en te zwaard, waarbij hij zelfs enige uitvallen deed. (Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum)

Het Beleg in Grave in 1586

Onder druk van zware beschietingen, de dreiging van een bestorming en de paniek onder het garnizoen in de stad, gaf Torck uiteindelijk op 7 juni 1586 de stad over aan Parma. Torck en z’n manschappen kregen een vrijgeleide naar Zaltbommel. (Bron Brabants Historisch Informatie Centrum)

Door de Staatse militaire rechtbank werden ze echter alsnog ter dood veroordeeld voor het te snel opgeven van Grave. Drie weken na de capitulatie, op 28 juni 1586, werden de vonnissen voor het Utrechtse stadhuis voltrokken. Vanwege zijn adellijke afkomst (hij was heer van Hemert en Delwijnen) werd Torck, 38 jaar oud, staande onthoofd. Zijn beide kapiteins werden gewurgd, hij werd met grote staatsie te Hemert begraven. (Bron Brabants Historisch Informatie Centrum)

Joffrou Maria van Wittenhorst, vrouwe van Hemert, verkoopt enige goederen te Hemert aan Lubbert Tourck Lubbertszoon en Agneta van Staproey, dochter van Reijnaert Staproey, in zijn leven heer tot Doddendeel, echtelieden, 1592 mei 16. (Bron Gelders Archief)

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Welkom op de website van Marcel Vos

Mobiele versie afsluiten