Torck familie van 1516-1559

Hier volgt een belangrijke overgang van de familie van Hemert naar de familie Torck.  Door het overlijden van Heilwig van Hemert is het slot en alle toebehoren overgegaan naar de familie Torck, zij hebben verder geen lijn meer met de voorouders uit mijn eigen  stamboom.

Joost van Hemert 1452-1497 & Anna Vlodorp 1465-1517

 

het gemengde wapen “de Cock”/”van Hemert”

Hedwig van Hemert 1495-1545 &1515 Lubbert Torck 1480-1546
Het wapen van de uitgestorven adellijke familie Torck,
Lubbert Torck 
Het wapen van de uitgestorven adellijke familie Torck,
  •        Geboren in 1480
  •        Overleden in 1546
  •        Heer van  Nederhemert  1516-1546
  •         Keizerlijk bevelhebber te Harderwijk

 

(de laatste verwijzing naar mijn stamboom)

 

Hij trouwde in 1515 met Hadewig (Heilwich) van Hemert, vrouwe van Hemert en Sinderen, dochter van Joost van Hemert, heer van Neder-Hemert.

Zij kregen samen 5 kinderen:

  1. Godard Torck (1515 – 1551) Heer van Nederhemert van 1548 t/m 1551
  2. Frederick Torck (1520 – 1559) Heer van Nederhemert van 1551 t/m 1559
  3. Anna Torck (1520 – ? )
  4. Margaretha Torck (1522 – 1580)
  5. Willem Torck (1525 – 1557) Heer van Turksweerd en Heesbeen

Lubbert Torck geboren in 1480 was heer van Nederhemert van 1516 tot 1546, ook was hij  heer van Sinderen en heer van Delwijnen, hij veroverde in 1516 de stad Dokkum voor keizer Karel V.

In datzelfde jaar veroverden hij en Godschalck Jongema, met 1600 man uit Harlingen, Bolsward, hoewel slechts voor kort.

Ook buiten Friesland diende hij als overste van Karel V, o.a. om den inval der Gelderschen in Holland te weerstaan, waartoe hij met zijn broeder Willem en andere hoofden der bourgondische partij in Haarlem vergaderd had (1517).

 

Jacop, greve tot Huerne, heer tot Althena, enz. beleent Lubbert Torck, als echtgenoot van Heijlwich van Hemert met het dorp van Hemert met de heerlijkheid en de Schuenewerdt en staat tevens toe, dat Lubbert Torck zijne vrouw lijftochtigt met dit leen, 1516 augustus 16 (Bron Gelders Archief)

De ingang naar de toren van kasteel Nederhemert tijdens de restauratie.

 

Karel, hertog van Gelre beleent Lubbert Torck, 23 juni 1533 als echtgenoot van Heilwich van Hemert:
1. het huis tot Hemert en toebehoren,
2. het huis en hofstad tot Sijnderen haar aangekomen van haren vadert Joest van Hemert. (Bron Gelders Archief)

Lubert Torck overlijdt in 1546 op 66 jarige leeftijd.

Het gerestaureerde kasteel Nederhemert

 

Gaert Torck (Godard Torck) (Goyard Torck) (Goerdt Turck )
Het wapen van de uitgestorven adellijke familie Torck,

Geboren in 1515
Overleden in 1551
Heer van Nederhemert 1548-1551

 

 

 

Geart Toeck was gehuwd  met Cornelia van Harff Vrouwe van Bokhoven in het jaar 1545.

Het interieur van de keukentoren tijdens de restauratie gezien naar het zuidwesten van het kasteel.

Anna van Egmondt, greeffinne en douwagiere tot Hoorn en vrouwe en douwagiere van den lande van Althena enz., beleent Goovert Torck, haar neef, na den dood van zijne moeder Heijlwich van Hemert, met het dorp en heerlijkheid Hemert en den rijswaard, Schundenweerdt geheten, 1548 mei 19. (Bron Gelders Archief)

Keizer Karel als hertog van Gelre

Keizer Karel als hertog van Gelre, beleent Gaert Torck met het huis van Hemert en toebehoren, waaronder 10 morgen land, hem aanbestorven van zijne moeder Heilwich van Hemert, 1548 november 3. (Bron Gelders Archief)

 

 

Akte waarbij Anna van Egmondt, gravin van Hoorne, vrouwe van Althena, haar goedkeuring geeft aan de lijftocht van de heerlijkheid Hemert van Goerdt Turck ten behoeve van zijn vrouw Cornelia van Herff, 1551. (Bron Gelders Archief)

Na de dood van Goverd Turck in 1551 werd Frederick Torck zijn broer Heer van Nederhemert.

 

Huidig interieur van het kasteel tijdend de restauratie.
  Frederick Torck
Het wapen van de uitgestorven adellijke familie Torck,

Geboren in 1522 – Arnhem, Gelderland
Overleden op 17 april 1559
Heer van Nederhemert 1551-1559, Turksweerd, Sinderen, Delwijnen

 

 

Echtgenoot van Maria van Wittenhorst(1530-1604) Ouders: Lubbert Torck en Hedwig van Hemert

Het Slot Nederhemert

Frederick Torck, heer tot Hemert en Sijnderen, verklaart dat hij in bezit neemt alle allodiale goederen te Hemert en de gerede goederen op Hemert en op den voerhof of borchoff, achtergelaten bij Godert Torck en zulks krachtens maechgescheijt van wijlen Lubbert Torck, vader van Godert, Frederick, Willem en Joost Torck gebroeders. Ten overstaan van Staes Staeszoon van Hemert en Adriaen die Greeff die jongen, schepenen in Hemert, 1550 juni 5. (Bron Gelders Archief)

Gerijt van Malssen, als stadhouder der Leenen van Althena, beleent jr. Frederick Turck heer tot Hemert na doode van zijn broeder jr. Goert Turck met het dorp van Hemert met toebehoren en een rijsweerdt, de Scuneweerdt, 1551. (Bron Gelders Archief)41

Van links naar rechts noordoost de toren en de noordvleugel en de ronde toren met het nooddak uit 1966 van kasteel Nederhemert.

Een gedachte over “Torck familie van 1516-1559”

  1. mijn naam is de turck 100derden jaren geleden was het de torck en waren mijn voorvaderen van adel. door de godsdienstenoorlog is de naam de turck ontstaan. de torck waren barrons en de turck kregen de titel ridders. dit is lang geleden. mijnvoorvaderen de turck hadden en kasteel die door de bliksem getroffen werdt uitgebrand en ingestort .er zouden nu nog kastelen en ruinnes ergens zijn. weten jullie waar ergens en dat is mijn vraag ?graag meer info, dank bij voorbaad. Dirk de Turck. de adelijke titel is blijven voortbestasn tot 1996 heb ik vernomen.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Welkom op de website van Marcel Vos

Mobiele versie afsluiten