Quadt van Wickradt van 1655-1691

Het beheer van het kasteel Nederhemert overgaand van de familie Torck naar de familie Quadt

 

Maria Torck vrouwe van Nederhemert 1646-1654
Het wapen van de uitgestorven adellijke familie Torck,
Het wapen van de uitgestorven adellijke familie Torck,

Pijl_naar_beneden_blauw

Het familie wapen van Quadt van Wickradt
Het familie wapen van Quadt van Wickradt
 Wilhem Thomas Quadt van Wickradt heer van Nederhemert 1655-1683

 

Willem Thomas Quadt
Willem Thomas Quad

Melchior ten Hove, plaatsvervangend stadhouder der lenen van Gelre, beleent Wilhem Thomas Quadt vrijheer tot Wickraedt, tot Hemert en heer tot Delwijnen, als voogd van zijne kinderen, verwekt bij zijne overledene vrouw Maria Torck, met het huis Hemert met toebehoren en 10 morgen land, 1655 augustus 17. (Bron Gelders Archief)

Ridderschap, edelen en Staten van Holland en West-Friesland, als representerende de Staten van die landen, belenen Wilhelm Quaet, zoon tot Wickeraedt, na doode van zijne moeder Maria Torck, vrouwe tot Wickeraedt, tot Nederhemert en Delwijnen, met het dorp en heerlijkheid van Hemert met toebehoren en de Schuijnenwaerdt. Zijn vader Willem Thomas Quadt doet hulde en eed, 1655 september 7. (Bron Gelders Archief)

De zaal op de begane grond tijdens de restauratie met rechts de ingang naar de toren.
De zaal op de begane grond tijdens de restauratie met rechts de ingang naar de toren.
Wilhelm Bertram Quadt van Wickradt
Von_Quadt_wapen_svg
Het familie wapen van Quadt van Wickradt

Geboren in 1650
Overleden op 29 augustus 1713
Heer van Nederhemert 1655 – 1683
Zijn vader Willem Thomas Quadt was voogd

Zijn vader Willem Thomas Quadt was zijn voogd in de begin periode toen hij op jeugdige leeftijd al heer van Nederhemert was.

Willem Bertram Quadt
Willem Bertram Quadt

Hij is gehuwd op 16 juni 1674 met Maria van Gent (vrouwe van Loenen), 1654-1682

Wilhelm Thomas baron van Quaet, Wickeraet ende Nederhemert, heer tot Dellewijnen, erffdrossart en erffhooftmeester des furstendoms Gelre, enz. beleent Aert Dircksen van Genderen met 1½ hond land, gelegen in het dorp Hemert op den Dam. Ten overstaan van Mouris van Hemert en Nicolaes de Graeff, leenmannen, 1669 maart 2. (Bron Gelders Archief)

Er is verder weinig informatie bekend over Wilhelm Thomas Quadt.

Willem Bertram Quadt
Willem Bertram Quadt

 

Johan Frederick Quaedt zu Wickeraedt
Het familie wapen van Quadt van Wickradt
Het familie wapen van Quadt van Wickradt
  • Geboren op 15 november 1682
  • Overleden op 23 augustus 1724 ,
  • Heer van Nederhemert 1683 – 1691

Johan was een broer van Wilhelm Quaedt hun beide ouders waren Wilhelm Thomas von Quadt zu Wykradt en Maria Torck.De Staten van Holland en West-Friesland belenen Johan Frederick Quaedt met de heerlijkheid van Hemert, het dorp en een rijswaard, de Schuijnenwaerdt, hem aanbestorven door overlijden van zijne moeder Maria Torck, in leven vrijvrouwe van Wickeraet, Delwijnen, etc., en door renunciatie van zijn broeder Wilhem Bertram Quaedt, 1683 maart 26 . (Bron Gelders Archief)

RDMZ01_ST-1874_W

Wilhelm Quaedt deed in 1683 afstand van zijn rechten waardoor zijn broer Johan Frederick Quaedt zijn rechten overnam, zie onderstaande archiefstukken:

De Staten van Holland en West-Friesland belenen Johan Frederick Quaedt met de heerlijkheid van Hemert, het dorp en een rijswaard, de Schuijnenwaerdt, hem aanbestorven door overlijden van zijne moeder Maria Torck, in leven vrijvrouwe van Wickeraet, Delwijnen, etc., en door renunciatie van zijn broeder Wilhem Bertram Quaedt, 1683 maart 26 . (Bron Gelders Archief)

Johan Frederick baron de Quadt van Wickradt, vrijheer van Nederhemert, heer tot Delwijnen, kapitein, bekent ontvangen te hebben van Otto Frederick baron de Vittinghoff, genaamd Scheel, vrijheer van Grunewaldt, Schedern en Echthoff, majoor van de garde dragonner van Z.H. de Prince van Orangien en Margareta baronne de Randwijck, echteluiden, een somma van 5000 rijcxdalders of 12500 gulden Hollandts, onder belofte deze som op 1 juli 1687 terug te betalen met een rente van 4% ’s jaars, of zo hij die som langer behoudt, tegen 5% ’s jaars. (Bron Gelders Archief)

Het wapen van de familie Quadt
Het wapen van de familie Quadt

Het wapen van de fam. Quadt ten overstaan van Adriaen de Graeff, drossart en richter, Heijman Gerardtsen en Arien Petersen de Greef, schepenen te Nederhemert, 1686 april 2 (Bron Gelders Archief)

De gezworen bode verklaart voor Gerardt van Dieden en Jeremias van Schaack, schepenen te Nederhemert, dat hij kennis heeft gegeven van de verkoop van de goederen van Mattheus de Vael aan Johan Fredrick de Quaet zu Wieckraet, vrijheer van Nederhemert, heer tot Delwijnen en Kerckwijck, 1691 februari 4. (Bron Gelders Archief)

Onder Johan Frederik Quadt van Wickeraet, in 1683 beleend met het dorp en de heerlijkheid, werden de bezittingen in 1691 verkocht aan Wendelina de With, weduwe van Abraham Verhagen.

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

%d bloggers liken dit: